اطلاعات خصوصی شما از قبیل ایمیل و شماره تلفن، آدرس و هر نوع اطلاعات خصوصی که از شما در اختیار ما قرار می‌گیرد کاملا محرمانه است و صنایع پارسی تحت هیچ عنوانی اطلاعات شخصی شما را در اختیار دیگران قرار نمی دهد.

همچنین جهت پرداخت شما به درگاه بانکی متصل می‌شوید که تمامی موارد امنیتی در آن نیز لحاظ شده است. فرآیند انتقال وجه که به صورت کارت به کارت انجام می‌گردد نیز در کنترل خود شماست. توصیه می‌کنیم که موارد امنیتی را در بالاترین سطح ممکن رعایت بفرمایید.

   با احترام

 صنایع پارسی