مشتریان صنایع پارسی برای برخورداری از تخفیف ‌های فروشگاهی می‌توانند از روش‌های زیر استفاده کنند:

تخفیف خرید اول

  • 20 هزار تومان تخفیف برای خرید بالای 100 هزار تومان

             کد تخفیف 20 هزار تومانی = FIRST20 

 

  • 30 هزار تومن تخفیف برای خرید بالای 150 هزار تومان

             کد تخفیف 30 هزار تومانی = FIRST30

 

  • 40 هزار تومن تخفیف برای خرید بالای 200 هزار تومان

              کد تخفیف 40 هزار تومانی = FIRST40